minimizeminimize

D R I F T S M E L D I N G E R

20020625 På grunn av ryktene om sikkerhetshull i OpenSSH og Apache vil deler av våre tjenester være utilgjengelige inntil sikkerhetsoppgraderinger og sjekker av alle systemer er gjennomført. Forhåpentligvis vil dette ikke ta mange dagene.

20020329 I løpet av april flytter NYTT til nye lokaler. Dette vil medføre korte perioder med nedetid for alle tjenester. Vi håper dette får færrest mulig konsekvenser for alle vår kunder.

20011211 Driftsstabiliteteten på NYTTs nett er fremdeles svært god. Vi foretar nå en rekke større og mindre oppgraderinger som vil gi bedre kapasitet og ytelse. Dette kan føre til korte tider med nedetid. Vi håper dette fører til minst mulig konsekvenser for våre brukere.

20001111 Driftsstabiliteteten på NYTTs nett er svært god. I det siste har vi foretatt mindre oppgraderinger for å tette sikkerhetshull. Inegn av disse oppgraderingene har fått konsekvenser for oppetid og tilgjenglighet.

20000821 En av våre hovedservere ble oppgradert i helgen, og dette førte til at enkelte websider var utilgjengelige en periode. Alt skal nå være i orden igjen.

20000624 FTP er nå oppgradert, og sikkerhetshullet skal være tettet.

20000624 FTP er midlertidig stengt pga. sikkerhetsproblemer. Les mer på http://www.securityfocus.com/

20000607 Alle tjenster er oppe igjen. Det tok imidlertid nesten et døgn før alt var på plass. Vi beklager de problemer som har fulgt av dette.

20000606 Torsdag 8. juni foretar vi en siste oppgradering. Det er uvisst hvor mye nedetid som må påregnes i denne forbindelse, men vi håper overgangen går mest mulig smertefritt. Mer informasjon følger.

20000603 Alle tjenster er oppe igjen klokka 17.00

20000603 På grunn av oppgraderinger vil våre tjenester være utilgjengelige i kortere perioder. Vi håper dette ikke medfører store problemer for dere.

20000601 Et strømbrudd sent 31. mai gjorde noen tjenester utilgjengelige. Feilen ble rettet 09.15

20000523 Vi forbereder feiring i forbindelse med at en av våre servere nærmer seg 200 dager kontinuerlig oppetid :)